Độ Mobihome trong thực tế không đơn giản như chúng ta thường nghĩ.