Hình Mobihome thực tế các phiên bản Pro, Family Smart và Plus Smart

Logo

Phiên bản Pro Mobihome, Family Smart Mobihome, Plus Smart Mobihome phù hợp với gia đình hay nhóm bạn 3 - 7 người đi du lịch trải nghiệm trong 3 ngày liên tục.