Tag: Plugin 600s

Gazhome G5 Module Plugin 600s, ĐẢM BẢO ĐĂNG KIỂM trọn đời Mobihome.
Giao Xe Mobihome | 16/07/2023
Gazhome G5 Module Plugin 600s, ĐẢM BẢO ĐĂNG KIỂM trọn đời Mobihome.

Đăng kiểm xe mobihome hiện tại và một thời gian rất dài sau này là bất khả thi. Tất cả các ô tô nhà di động đang lưu hành, khi đến chu kỳ đăng kiểm thì phần mobihome đều phải tháo bỏ, trả về xe Van 3,6 chỗ nguyên bản vất vả, tổn thất kinh tế rất lớn vì ô…