XE MOBIHOME F3 - PHIÊN BẢN iMoving DÀNH CHO 7 NGƯỜI